SQL / DBD Tutorial

Structured Query Language / Database Design Tutorial

Introductie

Britton Voor mijn PDG studie moet ik de vakdidactiek opdracht afwerken door een ZIL te maken. Ter verduidelijking; een ZIL is een zelfinstruerende leereenheid. Jullie kunnen met deze ZIL zelfstandig aan de slag om de leerstof onder de knie te krijgen.

In deze ZIL ga ik jullie op een interactieve manier begeleiden.
Met behulp van de theorie uit het boek "Querying MS SQL Server 2012 -Exam 70-461 (ISBN:978-0-7256-6605-4)". Hieruit ga ik 10 hoofdstukken behandelen die een zeer goede basis leggen om SQL te doorgronden. Aangezien het boek 17 hoofdstukken beslaat, ga ik de laatste 7 hoofdstukken als verdieping aanbieden. Volg je alle 17 hoofdstukken dan kun je je laten certificeren als Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) .

Daarnaast werken jullie aan werkopdrachten door deze in een SQL-Server omgeving uit te voeren. De Praktijk. Je kunt jezelf beoordelen door te kijken of de uitkomst correct is. Namelijk door het uitvoeren van een query, krijg je een resultaat. De correcte query en bijbehorend resultaat vind je terug bij de uitwerkingen. Deze uitwerkingen kun je ook prima gebruiken als je vastloopt.

Na bestudering van deze ZIL heb je voldoende theoretische/praktische kennis om de eindtoets SQL te maken.
Heb je alle lessen goed doorlopen en vervolgens nog je eindtoets gemaakt heb je ongeveer 20 uur afgelegd om deze ZIL af te werken.
Na het volgen van alle lessen heb je de volgende doelen behaald.

Voor vragen of opmerkingen kun je gebruik maken van het contact formulier.

Rest mij nog je veel succes te wensen met het doorlopen van de ZIL.

Opzet van deze ZIL

Britton Deze ZIL gaat 10 hoofdstukken behandelen. Deze hoofdstukken passen perfect in de lijn van de lessen en de stof die jullie moeten kennen over SQL. De aangeboden stof is het in het Engels en komen uit het SQL boek (Querying MS-SQL Server 2012).
Om nu goed met de ZIL te kunnen is er een Inleiding. Hier wordt de opzet van SQL Server Management Studio (SSMS) behandeld en tevens gaan we hier de database TSQL creëren. We gaan hier de basis leggen voor het goed doorlopen van deze ZIL.

De hoofdstukken die we gaan behandelen zijn:
Hoofdstuk 1: Foundations of Querying.
Hoofdstuk 2: Getting started with the SELECT Statement.
Hoofdstuk 3: Filtering and Sorting Data.
Hoofdstuk 4: Combining Sets.
Hoofdstuk 5: Grouping and Windowing.
Hoofdstuk 6: Querying Full-Text Data.
Hoofdstuk 7: Querying and Managing XML Data.
Hoofdstuk 8: Creating Tables and Enforcing Data Integrity.
Hoofdstuk 9: Designing and Creating Views, Inline Functions and Synonyms.
Hoofdstuk 10: Inserting, Updating and Deleting Data.

Met deze informatie en de inhoudsopgave van deze ZIL ben je voorbereid om daadwerkelijk aan deze ZIL te beginnen. Klik hieronder om naar het eerste hoofdstuk te gaan.

Begin met de ZIL »